sportrett / post @ riksportrett.no
Menneskene i fotografiet
av / by Trond hugo Haugen

Menneskene i fotografiet er oss. 112 i tallet, likt antall Eidsvollsmenn.
Oscar Wergelands maleri fra 1885 viser oss dem som i 1814 ble sett på som meningsbærere.
I dag er bildet annerledes: ytringsfrihet, utdanningsnivå, lovfestede rettigheter,
tilgang til informasjon og bruken av sosiale medier gjør at alle kan delta.
Vi bærer alle en mening, enten selv eller representert gjennom våre foreldre og vårt byråkrati.


Menneskene i fotografiet representerer Norge i 2014.
Vi er like mange kvinner som menn, jevnt spredd i alder med flest voksne.
Av de i yrkesaktiv alder er 57 i arbeid, klart flest innenfor akademiske yrker og salg
og servicerelaterte tjenester. 37 arbeider i privat sektor mens 20 er ansatt i det offentlige.
Fire av oss er ledere med svært høy inntekt. To av oss er arbeidsledige, én er på arbeidstreningstiltak.
Seks er uførepensjonister og seks er studenter. I dag er kun én av oss bonde.


Menneskene i fotografiet er ikke politikere.
Vi stemmer ved valg, men kun seks av oss er medlem av et politisk parti.
Én person har stått som listekandidat ved valg, han er mann.
Ingen av oss har politiske verv.


Menneskene i fotografiet er folk flest.
De fleste av oss er etnisk norske, med både norskfødte foreldre og besteforeldre.
Én er straffedømt. Én av oss er same. Seks er skeive.
Én er gravid, hun ser ut av bildet slik hennes forfar gjorde.


Menneskene i fotografiet er norske.
13 av oss har innvandrerbakgrunn, det holder at én av besteforeldrene våre er født i Sverige.
Syv er førstegenerasjonsinnvandrere, flest fra Polen. Fire av oss har flyktningbakgrunn,
nær halvparten av flyktningene er unge menn.


Menneskene i fotografiet bor i Norge.
Kontakt / Contact: post @ riksportrett.no
Alt innhold på denne siden er opphavsrettslig beskyttet av sin eier. Alle rettigheter forbeholdt.
All content is copyrighted by its owner. All Rights Reserved.

©Trond Hugo Haugen 2014/BONO